Zo, dus jij wilt een rooster maken? Een rooster is een vooraf vastgesteld schema waarin vastgelegd is welke taken of gebeurtenissen op welke momenten plaats moeten gaan vinden (als in lesrooster). Het maken van een rooster kan onder de volgende termen vallen:

 • Rooster
 • Schema
 • Agenda
 • Tijdsplanning
 • Ploegendienst
 • Ploegenrooster
 • Examenrooster
 • Planning
 • Gratis rooster software
 • Collegerooster
 • Corveerooster
 • Roosters maken programma
 • Rooster plannen
 • Flexibel roosteren
 • Dieet rooster

Zo bevat een lesrooster bijvoorbeeld de volgende elementen:

 • leerlingen
 • docenten
 • leslokalen

Deze elementen worden in een tijd ingeroosterd. Zowel de tijd van leerlingen als van docenten als leslokalen is niet onbeperkt beschikbaar. Een extra complexiteit vormt hier het feit dat niet alle lokalen uitwisselbaar zijn (bijvoorbeeld scheikunde- en gymnastieklokalen).

Ook de weergave in tabelvorm van een rooster wordt met de term rooster aangeduid. Vaak staan bij lesroosters in de rijen de uren, in de kolommen de dagen van de week en in de cellen de schoolvakken en lokalen.

Dagen: maandag – dinsdag – woensdag – donderdag – vrijdag – zaterdag – zondag.

Tussendoor wordt vaak een korte en een langere pauze ingepland.